DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.fylkesmannen.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Lakselva (Vestpollen)

Vassdragsnummer

179.332Z

Gytebestandsmål laks:

61 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Nordland

Utløpskommune:

Vågan

Lengde lakseførende strekning:

Ikke oppgitt

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring

Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Ikke vurdert
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørendeIkke avgjørende
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Ikke vurdert
Moderat
 Påvirkningsfaktor Effekt på laksen
 G. salaris Ingen
 Forsuring Ingen
 Rømt oppdrettslaks Liten
 Lakselus Ingen
 Vannkraftutbygd 
 Vannkraft Ingen
 Pukkellaks Ingen
 Overbeskatning 
 Miljøgifter Ingen
 Samferdsel Ingen
 Arealinngrep Ingen
 Landbruk Ingen
 Avløp Ingen
 Annen_vannbruk Ingen
 Vurderingsperiode 2015-2019
 Publisert 2021


Laks:01.07 - 31.07
Sjøaure:01.07 - 31.08
Sjørøye:01.07 - 31.08


Sesongkvote per fisker: 3 laks. Totalkvote for vassdraget: 25 laks.

Totalkvote for vassdraget: 50 sjøørret.  

Lager pdf. Vennligst vent ...