DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.fylkesmannen.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Dædno

Vassdragsnummer

234.Z

Gytebestandsmål laks:

60372 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Troms og Finnmark

Utløpskommune:

Deatnu-Tana

Lengde lakseførende strekning:

1100 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Tanafjorden

Tegnforklaring

Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Svært god/god
Svært dårlig

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Overfiske
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Svært god/god
Svært dårlig
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfor
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterModerat
LakselusIngen
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
OverbeskatningStor
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018
  

Lager pdf. Vennligst vent ...