DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="https://laksekart.fylkesmannen.no/embedded/28faa485-8ec2-4d07-a685-eff5690fdc30" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> <!-- <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a> -->

Annet navn:

Nordreiselva

Vassdragsnummer

208.Z

Gytebestandsmål laks:

3652 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Troms og Finnmark

Utløpskommune:

Nordreisa

Lengde lakseførende strekning:

90 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Reisafjorden

Tegnforklaring

Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Svært god/god
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Fysiske inngrepIkke avgjørendeIkke avgjørende
OverfiskeAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerIkke avgjørendeIkke avgjørende
Andre forhold
Tilleggsopplysninger
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Svært god/god
Moderat
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfor
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterLiten
LakselusIngen
VannkraftutbygdJa
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftModerat
OverbeskatningLiten
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.07 - 31.08
Sjøaure:15.06 - 31.08
Sjørøye:10.07 - 10.08


Annen fisketid:
Sjøaure: Til og med 14.09 nedenfor brua med ved Bergmo.


Sesongkvote per fisker: 3 laks under 80 cm.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

All laks over 80 cm skal gjenutsettes.  

Lager pdf. Vennligst vent ...